DXRacer Drifting Series
Thông Số Kỹ Thuật (Thường/L)
Thông Số Kỹ Thuật (Plus/XL)
Linh kiện trong hộp
DXRacer Craft Series
Thông Số Kỹ Thuật (Thường/L)
Thông Số Kỹ Thuật (Plus/XL)
Components in the box
Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp
Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp
DXRacer Master Series
Thông Số Kỹ Thuật (Plus/XL)
Linh kiện trong hộp
Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp
Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp